Tájékoztatás a gépjárműadóról!

2022-02-23 11:01:15

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (1). bekezdése alapján a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1. óta az önkormányzati adóhatóságok helyett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.

Hova kell megfizetni a gépjármű adót?
A gépjárműadót a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó-bevételi számlára kell megfizetni. Banki átutalásnál az átutalási bizonylat közlemény rovatába az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni.

Hogyan tudom megfizetni a gépjárműadót?

 • átutalással,
 • csekken,
 • az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren (EFER) keresztül vagy
 • akár NAV ügyfélszolgálatokon bankkártyával.

SMS-ben is lehet csekket kérni a gépjárműadó befizetéséhez február 15-től

Ha valaki természetes személyként csekken szeretne fizetni,

2022. február 15-től SMS-ben is kérhet csekket a 06/30 344-4304-es telefonszámon.

Az SMS-be a „CSEKK” szót, utána egy szóközt, majd az adóazonosító jelet kell beírni.

Az alábbi mintában a 9999999999 számjegyek jelölik az adóazonosító jelet az SMS szövegében:

CSEKK[szóköz]9999999999

A „CSEKK” kis- és nagybetűvel is írható.

Fontos!

 • A szolgáltatást csak természetes személyek vehetik igénybe, akik pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezettek.
 • Egy naptári évben, egy adóazonosító jellel, ebben a formában maximum kétszer igényelhető csekk.
 • A benyújtott igényre 2 gépjárműadó-csekket postáz a NAV.
 • A csekket a NAV a bejelentett lakcímre küldi a következő sorrendben:
 • levelezési cím,
 • ha az nincs bejelentve, akkor a tartózkodási hely,
 • ha az sincs, akkor a lakóhely címe.
 • SMS-ben kizárólag a 410-es adónemkódú gépjárműadó befizetéséhez lehet csekket kérni, máshoz nem!

Olvasd tovább

Felhívás az ebtartás szabályainak betartásáról!

2022-02-21 10:33:02

Településünkön az utóbbi időben megszaporodtak a közterületen gazdátlanul kóborló ebekről szóló bejelentések. Sok esetről bebizonyosodott, hogy nem kóbor kutyáról van szó, hanem a tulajdonosok felelőtlensége, gondatlansága miatt elszökött, elkóborolt ebekről. A kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állataik csak a saját lekerített ingatlanjaikon maradjanak, hanem hanyagságból vagy figyelmetlenségből az ebeket közterületen, mások ingatlanán hagyják kóborolni.

Nem elfogadható magatartás az sem, hogy a kutyák póráz nélkül kísérik gazdáikat üzletekbe, óvodába, iskolába stb. Az érintettek legtöbbször – erre irányuló észrevétel esetén – letagadják ebtartói minőségüket.

A fent leírtak miatt indokoltnak tartom, hogy az ide vonatkozó ágazati jogszabályok előírásaira az ebtartók figyelmét az alábbiak szerint felhívjam!

Tájékoztatásul a vonatkozó jogszabályok:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. §-a szerint: az a személy, aki kutyáját felügyelet nélkül közterületre bocsátja, vagy kóborolni hagyja (kiszökik az utcára) szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható. A szabálysértési eljárás lefolytatására a rendőrség jogosult.

785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján a befogott kóbor állat tulajdonosa köteles megtéríteni az ebrendészeti telepnek az állat befogásával és elhelyezésével kapcsolatos következő költségeket:

a) a hatósági megfigyelés ideje leteltét követően a napi tartás költségét,
b) a transzponder behelyezésének költségét,
c) a védőoltás, valamint a külső és belső parazita elleni kezelés költségét és
d) az oltási könyv kiadásának költségét.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) alapján az állattartó köteles gondoskodni az állat megfelelő biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

Aki e kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet értelmében 15.000, – 90.000, forintig terjedő bírsággal sújtható. 2013. január 1. óta a 4 hónaposnál idősebb kutya már csak chippel ellátva tartható. Ha valaki az állat kötelező megjelölését nem végezteti el 45.000,-Ft-tal kezdődő bírsággal sújtható.

Az állatvédelmi bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó minősített esetek és szorzók

mulasztó

büntetésnél alkalmazandó szorzó

állatot kínzott

10

az állat tulajdonjogával, tartásával felhagyott, az állatot elűzte, elhagyta, kitette

10

az állatot károsította

8

az állatot természetellenes vagy önpusztító tevékenységre szoktatta

8

az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott

6

az állat biztonságos elhelyezéséről nem gondoskodott

6

az előírt férőhely-igényeket nem teljesítette, az állat mozgását a megengedettől eltérően korlátozta

5

Nyírábrány 2022.02.21.

Nagyné Hartman Éva
Jegyző                             

Olvasd tovább

2022-02-17 11:32:41

Olvasd tovább

Felhívás tavaszi lomtalanítás

2022-02-15 16:00:00

A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft a tavaszi lomtalanítást az alábbi időpontban és utcákon végzi:

2022. április 7. 6:00 óra

Nyárfa utca, Akácos utca, Diófa utca, Széchenyi utca, Árpád utca, Szabadság utca, Budaábrányi utca, Vámospércsi út, Bagaméri út, MÁV-telep, Homok utca, Sport utca, Szőlőskert utca, Víz utca, Mester utca Határőr utca, Petőfi utca, Hunyadi utca, Jégeres utca, Pergő utca, Iskola utca, József Attila utca, Jókai utca, Kossuth utca, Ábrányi Kornél tér, Hajnal utca, Ifjúság utca, Ady Endre utca, Rákóczi utca, Vágóhíd utca, Fülöpi utca

A hulladékot legkésőbb tárgyi nap reggel 6 óráig kell kihelyezni az ingatlanok előtt, a begyűjtési útvonal mentén, úgy, hogy megközelíthető legyen, a gyalogos és gépjármű forgalmat ne akadályozza. A kisméretű tárgyakat zsákokba bekötözve kell elhelyezni.

Kihelyezhető hulladékok: az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok, melyek nem helyezhetők el a tároló edényzetben, rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók (pl. bútor, elektronikai készülék, nagyobb kartondoboz, rongy bezsákolva stb.)

Nem helyezhető ki: kommunális hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, gépjármű gumi, akkumulátor, veszélyes hulladéknak minősülő anyag, vegyszerek és minden olyan hulladék, mely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végzők testi épségét, egészségét.

 

Nyírábrány, 2022. február 15.

Nagyné Hartman Éva
 jegyző

Olvasd tovább

E-on üzemszünet 2022.02.16.

2022-02-09 09:46:24

Tisztelt Lakosság!

Az E.ON tervszerű fejlesztése miatt, 2022. február 16-án 09:00 és 14:00 óra között áramszünet lesz a következő utcákban:

 • Budaábrányi út
 • Hunyadi utca
 • Homok utca
 • Mester utca
 • Petőfi utca
 • Jókai utca
 • Szabadság utca
 • Szőlőskert utca

Olvasd tovább


Önkormányzat elérhetőségei

Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
Önkormányzat Pénztár
 Hétfő  08:00  16:00  08:00  12:00
 Kedd  08:00  12:00  08:00  12:00
 Szerda  ZÁRVA  ZÁRVA
 Csütörtök  12:30- 16:00  08:00 -12:00
 Péntek  ZÁRVA  ZÁRVA

A 2022. évi szelektív hulladékgyűjtés napjai az alábbiak szerint történnek:
(Sárga fedelű kuka)
Minden hónap második csütörtökén!
Június 9.
Július 14.
Augusztus 11.
Szeptember 8.
Október 13.
November 10.
December 8.

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu

Mai látogatók száma: 6