Nyírábrány

AKADÁLYMENTES NÉZET

EFOP-1.5.3-16-2017-00077 ” Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi járásban”

Támogatás adatlapja

Forrás:

Alapadatok

Pályázó neve:

NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:

Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi járásban

OP név:

EFOP

Pályázati kiírás megnevezése:

EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek

Projekt helyszíne (régió):

Észak-Alföld

Projekt helyszíne (megye):

Hajdú-Bihar

Projekt helyszíne (település):

Nyíradony

Megítélt összeg:

482 728 042 .- HUF

Támogatás aránya:

100 %

Támogatási döntés dátuma:

2017.12.04

ESZA

Ország:

Magyarország

Beavatkozási kategória:

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása, Egyéb, meg nem határozott szolgáltatások, Közigazgatás, Nem alkalmazható, Nem alkalmazható, Vissza nem térítendő támogatás

Uniós társfinanszírozási ráta:

84,999999 - ESZA

Projekt összköltség:

482 728 042 .- HUF

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

A fejlesztés célja egyrészt olyan képzések, ösztönző programok megvalósítása, amelyekkel enyhíthető a humán közszolgáltatásokban jelentkező szakemberhiány, másrészt a településeken élő hátrányos helyzetű csoportok felkészítése a foglalkoztathatóságra, munkaerő-piacon való megjelenésre. Harmadrészt pedig a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése a közösségfejlesztés által, valamint a vidék megtartó képességének növelése, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése. A konzorciumot magában foglaló  8 településen – Nyíradony, Vámospércs, Nyírmártonfalva, Nyírábrány, Nyíracsád, Álmosd, Fülöp és Bagamér – az elkövetkező 24 hónap során a humán szolgáltatások fejlesztése érdekében képzések, szakmai workshopok kerülnek megszervezésre, a foglalkoztatás növelését egyéni fejlesztési folyamatok, mentorálás és pályaorientációs foglalkozások segítik. A helyi kisközösségek szerepének növelését családi napokkal, egészségfejlesztő rendezvényekkel és klubfoglalkozások indításával szeretnék a települések elérni, amelyhez a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat – mint kilencedik konzorciumi tag - programjai is hozzájárulnak. A vidék megtartó képességét települési ösztöndíjjal, lakhatási támogatással, a kultúrák közötti párbeszédet pedig helyi nemzetiségi napokkal kívánják elősegíteni. A fejlesztés eredményeként 45 fő szerezhet szakmát, 15 fő pedig támogatott foglalkoztatásban is részesülhet.
 

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

A projekt átfogó célja a Nyíradonyi járásban a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése. Ennek hatására a megvalósítási területen, településeken élők megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrásokat fejleszteni. A projekt legfőbb célkitűzései a területi különbségek és különösen a településméretből, a határmenti elhelyezkedésből és a fővárostól való távolságból adódó társadalmi hátrányok csökkentése, a térség felzárkóztatásához szükséges szakember‐ellátottságának fejlesztése.

A projekt specifikus céljai a Felhívás céljaival összhangban:

1. A humán közszolgáltatások szakember‐ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása

2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás‐csomagok kialakítása, megerősítése

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése

4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

5. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő‐piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő‐piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása

6. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása

7. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

8. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése

A projekt stratégiai célja a Nyíradonyi járás településein megvalósulva:

1. A humán szolgáltatások fejlesztése, melyek hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, és valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése által segítenek kiküszöbölni a területi kapacitáshiányokból adódó problémákat.

2. A felmérés alapján a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.

3. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése.

4. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése.

5. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.

6. Kultúrák közötti párbeszéd erősítése. A specifikus célokhoz betervezésre került tevékenységek, helyi igények alapján kerültek összeállításra, figyelembe véve a települési és térségi fejlesztési dokumentumokban foglaltakat. Azokkal összhangban van és hozzájárul az érintett dokumentumokban foglalt fejlesztési célokhoz is.

Támogatási szerződés aláírására a nyertes Konzorciumi tagok és a Közreműködő szervezet között 2018. március 22-én került sor.

Megvalósítás kezdete:

2018.04.01

Megvalósítás vége:

2020.04.01

 

A projekt fizikai befejezésének módosított dátuma 2020.12.31. napja, melyet a Közreműködő Szervezet 2020.12.17 napján hagyott jóvá.
 

Konzorciumi Tagok:

Nyíradony Város Önkormányzata

Fülöp Község Önkormányzata

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

Nyíracsád Község Önkormányzata

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat

Álmosd Község Önkormányzata

Bagamér Nagyközség Önkormányzata

Vámospércs Városi Önkormányzat

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

 

További linkek:

https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso

https://www.palyazat.gov.hu/efop-153-16-humn-szolgltatsok-fejlesztse-trsgi-szemlletben-kedvezmnyezett-trsgek

 

Széchenyi 2020

Miniszterelnökség Ügyfélszolgálat

 

Miniszterelnökség Ügyfélszolgálat

Telefon: +36 1 896-0000

E-mail: http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat

Honlap: http://palyazat.szechenyi2020.hu/

 

Önkormányzat elérhetőségei

Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
Önkormányzat Pénztár
 Hétfő  08:00  16:00  08:00  12:00
 Kedd  08:00  12:00  08:00  12:00
 Szerda  ZÁRVA  ZÁRVA
 Csütörtök  12:30- 16:00  08:00 -12:00
 Péntek  ZÁRVA  ZÁRVA

A 2022. évi szelektív hulladékgyűjtés napjai az alábbiak szerint történnek:
(Sárga fedelű kuka)
Minden hónap második csütörtökén!
Június 9.
Július 14.
Augusztus 11.
Szeptember 8.
Október 13.
November 10.
December 8.

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu

Mai látogatók száma: 10