2021-12-02 13:33:18
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő – Testületének a települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2021. (VIII.19.) önkormányzati rendelet 7.§ (6) pontja alapján polgármesteri hatáskörömben a veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hoztam:

Nyírábrány településen lakóingatlanonként 1 fő állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nagykorú, cselekvőképes személyt
30.000.-Ft
,azaz harmincezer forint összegű támogatásban részesítek.


A támogatásra jogosultak:
Akinek a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 10 szeresét.
Jelenleg ez az összeg: 285.000.-Ft/fő
Erről a támogatott anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában írásban nyilatkozik.

A támogatások átvétele:
  • 2021. december 7-én (kedd) 9,00-12,00 és 13,00 -18,00 óra
  • 2021. december 8-án (szerda) 9,00-12,00 és 13,00- 18,00 óra
  • 2021. december 9-én (csütörtök) 9,00- 12,00 óra

Helyszín: Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 5. Művelődési Ház hátsó bejáratánál.

Kérem az érintetteket, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát hozzák magukkal, ugyanis ennek hiányában nem vehetik át a támogatást.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy lakóingatlanonként csak 1 fő nagykorú, cselekvőképes személy jelenjen meg, akinek állandó bejelentett lakcímet igazoló lakcímkártyája van.

Azok a lakosok, akik egészségi állapotuk, vagy egyéb akadályoztatásuk miatt nem tudnak személyesen megjelenni, kérjék meg rokonukat, szomszédjukat, ismerősüket, hogy az akadályoztatott személy által aláírt meghatalmazással (a nyomtatvány átvehető az önkormányzati hivatal előterében kihelyezett polcról, vagy a helyszínen), valamint a jogosult lakcímkártyának bemutatásával vegyék át a pénzt. Ezt saját nevükben teszik meg, tehát Ők juttatják el a megbízójuknak.

Akik a fenti időpontokban nem tudják felvenni a támogatást azok

2021. december 15-én (szerda) 9,00-12,00 és 13,00-16,00 óra
2021. december 16-án (csütörtök) 9,00-12,00 óra


között átvehetik a Polgármesteri Hivatal házipénztárában.

A támogatás 2021. december 16-áig vehető fel a megadott időpontokban.

Nagy Lajos
polgármester

Olvasd tovább

Közmeghallgatás

2021-11-23 13:52:00

TISZTELT NYÍRÁBRÁNYI LAKOSOK!

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2021. december 9-én ( csütörtök) 17,00 órakor közmeghallgatást tart.

Járványügyi intézkedések:
A megjelenteket kérjük, viseljenek maszkot, melyet csak a hozzászólások idejére vehetik le a hozzászólók.
Helye: Ábrányi Kornél Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme (Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 5.)
Napirendi pontok:


1.) Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról, tájékoztató az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Előadó: Nagy Lajos polgármester

2.) Tájékoztató a lakosságot érintő aktuális legfontosabb tudnivalókról
Előadó: Tasó László országgyűlési képviselő

3.) Tájékoztató Nyírábrány település 2020. évi közbiztonságáról
Előadó: Asztalos János rendőr alezredes, a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetője

4.) Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról, és a veszélyhelyzet idején tett rendkívüli intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester

5.) Különfélék
Tájékoztatás:
A Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (VI.24) önkormányzati rendelete (Önkormányzat Szervezetei és Működési Szabályzata) 50. § (5), (6) bekezdése szerint:
(5) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre, javaslatokra lehetőség szerint annak ideje alatt választ kell adni. Amennyiben az nem lehetséges, 30 napon belül írásban kell válaszolni. Az írásos választ az önkormányzat honlapján is elérhetővé kell tenni.
(6) A közmeghallgatáson a hozzászólásokra, kérdésekre nyitva álló idő személyenként 5 perc, ismételt hozzászólás esetén további egy alkalommal 2 perc.

MINDENKIT VÁRUNK SZERETETTEL!

Nagy Lajos
polgármester

Olvasd tovább

BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT

2021-11-03 12:01:44

A 49/2021. (X.21.) önkormányzati határozat melléklete

BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT

A 6/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet) alapján Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete bérlakás-pályázatot ír ki önkormányzati bérlakás bérleti jogának (továbbiakban: bérleti jog) elnyerése céljából az alábbi feltételekkel:

Olvasd tovább


Önkormányzat elérhetőségei

Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
Önkormányzat Pénztár
 Hétfő  08:00  16:00  08:00  12:00
 Kedd  08:00  12:00  08:00  12:00
 Szerda  ZÁRVA  ZÁRVA
 Csütörtök  12:30- 16:00  08:00 -12:00
 Péntek  ZÁRVA  ZÁRVA

A 2022. évi szelektív hulladékgyűjtés napjai az alábbiak szerint történnek:
(Sárga fedelű kuka)
Minden hónap második csütörtökén!
Június 9.
Július 14.
Augusztus 11.
Szeptember 8.
Október 13.
November 10.
December 8.

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu

Mai látogatók száma: 8