2021-06-09 14:55:45
A Kormány 314/2021. (VI. 8.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet zenés, táncos rendezvények megrendezésével összefüggő módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6/B. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(2) A zenés, táncos rendezvény helyszínén – az (5) bekezdés szerinti kivétellel – kizárólag koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodhat.
(3) A zenés, táncos rendezvény helyszínén – az (5) bekezdés szerinti kivétellel – tizennyolcadik életévét betöltött, koronavírus ellen nem védett személynek tilos tartózkodni.
(4) Tilos zenés, táncos rendezvényt tizennyolcadik életévét betöltött, koronavírus ellen nem védett személyek számára szervezni, tartani, meghirdetni, arra fellépőket, illetve nézőket toborozni.”

2. § Az R. 6/B. § (7) bekezdésében a „védettségét az” szövegrész helyébe a „védettségét vagy az életkorát az” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Olvasd tovább

Felhívás

2021-05-11 09:16:35
A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai/önkormányzatok társulásai számára a felelős állattartást elősegítő ivartalanítási programra, az állatok veszettség elleni védőoltással történő beoltására és mikrochippel történő megjelölésére. Ezen pályázati felhívás keretein belül Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata megkezdi az igényfelmérést az állattartók körében. A pályázat beadására csak akkor kerül sor, ha megfelelő számú jelentkező összegyűlik.

Kik jelentkezhetnek?
Minden nyírábrányi lakos, akinek tulajdonában van kutya vagy macska, és szeretné kérni az állat(ok) díjmentes ivartalanítását.

FIGYELEM: Díjmentes védőoltásra és mikrochippel történő megjelölésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a tulajdonos egyúttal vállalja az állat ivartalanítását is.

Hol fog történni a beavatkozás?
Előre láthatólag egy nyíradonyi állatorvos rendelőjében műtenék meg az állatokat, és a szállítás költsége szintén a pályázat keretein belül kerülne kifizetésre.

Hogyan lehet jelentkezni a programra?
A pályázatban való részvételhez fel kell iratkozni egy igényfelmérő ívre, mely elérhető Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának épületében, munkaidőben.

Mi a jelentkezés határideje?
Jelentkezni 2021. június 30-ig lehetséges.

Kit lehet keresni kérdés esetén?
Személyesen felvilágosítást lehet kérni Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának épületében, vagy telefonon a 52/208-001-es számon.

Nyírábrány, 2021. május 11.
Nagy Lajos
Nyírábrány Nagyközség Polgármestere

Olvasd tovább

2021-04-29 11:10:45

Olvasd tovább

Bérlakás Pályázat

2021-04-16 13:39:02

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII tv. 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörben a 6/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet) alapján Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata polgármestere bérlakás-pályázatot ír ki önkormányzati bérlakás bérleti jogának (továbbiakban: bérleti jog) elnyerése céljából az alábbi feltételekkel:                                                       

Olvasd tovább

2021-04-16 11:05:47

Olvasd tovább

2021-04-15 15:58:47

Olvasd tovább


Önkormányzat elérhetőségei

Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
Önkormányzat Pénztár
 Hétfő  08:00  16:00  08:00  12:00
 Kedd  08:00  12:00  08:00  12:00
 Szerda  ZÁRVA  ZÁRVA
 Csütörtök  12:30- 16:00  08:00 -12:00
 Péntek  ZÁRVA  ZÁRVA

A 2022. évi szelektív hulladékgyűjtés napjai az alábbiak szerint történnek:
(Sárga fedelű kuka)
Minden hónap második csütörtökén!
Június 9.
Július 14.
Augusztus 11.
Szeptember 8.
Október 13.
November 10.
December 8.

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu

Mai látogatók száma: 14