Álláspályázat intézményvezetői munkakör betöltésére

2020-11-23 00:00:00

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata pályázatot ír ki az Ábrányi Kornél Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcentrum intézményvezetői munkakörének betöltésére


 

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

 

 pályázatot ír ki az

Ábrányi Kornél Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcentrum

intézményvezetői munkakörének betöltésére

 A munkahely és a beosztás megjelölése:

Ábrányi Kornél Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcentrum

4264 Nyírábrány Ábrányi Kornél tér 6.

intézményvezetői munkakör (magasabb vezetői beosztás)

 Megbízás időpontja:

2021. január 1-től számított 5 év, 2025. december 31. napjáig.

 A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok: 

A jogszabályban és a Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A település kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.

 Megbízás feltételei:

a) felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy

    nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés

b) legalább öt éves szakmai gyakorlat a végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben,

c)kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység

ÉS/VAGY

a) könyvtári szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy

nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és szakirányú középfokú szakképzettség,

b)  legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett a munkakörhöz szükséges végzettsége szerint

büntetlen előélet

magyar állampolgárság

Illetmény, juttatások:

Mt. szerint.

 A foglalkoztatási jogviszony időtartama: A foglalkoztatás jogviszonya határozott időre szóló munkaszerződésen alapuló 5 éves jogviszony.

 Pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát
 • motivációs levelet
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program)
 • az iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot, nyelvismeretet igazoló okmányok másolatát,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően
 • nyilatkozatot arról, hogy
  • a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárásban összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
  • megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
  • pályázata elbírálására vonatkozó képviselő-testületi zárt, vagy nyílt ülés tárgyalásához járul-e hozzá

 Pályázat benyújtási határidő: 2020. december 23.

 A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.

 Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének címezve, vagy személyesen (4264 Nyírábrány Ábrányi Kornél tér 6.) egy példányban kell benyújtani.

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat bizottság hallgatja meg, s javaslatuk alapján a képviselő-testület dönt a pályázat elbírálásáról.

Pályázat elbírálási határideje: 2020. december 31.

A pályázat iránt érdeklődők számára felvilágosítás kérhető a 06/52/208-001/10, vagy a 06/52/208-001/11-es telefonszámon. 

 

Önkormányzat elérhetőségei

Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
Önkormányzat Pénztár
 Hétfő  08:00  16:00  08:00  12:00
 Kedd  08:00  12:00  08:00  12:00
 Szerda  ZÁRVA  ZÁRVA
 Csütörtök  12:30- 16:00  08:00 -12:00
 Péntek  ZÁRVA  ZÁRVA

A 2022. évi szelektív hulladékgyűjtés napjai az alábbiak szerint történnek:
(Sárga fedelű kuka)
Minden hónap második csütörtökén!
Június 9.
Július 14.
Augusztus 11.
Szeptember 8.
Október 13.
November 10.
December 8.

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu

Mai látogatók száma: 4